யாவரும்

குறிப்பு : யாவரும் பகுதியில் சிங்கப்பூரில் வாழும் எழுத்தாளர்கள், தலைவர்கள், இயக்குனர்கள், கலைஞர்கள், தொழிலதிபர்கள் மற்றும் தமிழ் ஆர்வலர்களுக்காக ஒருவர் மற்றவர்களை தெரிந்து கொள்ளவும், மற்ற நாட்டில் உள்ளவர்கள் அறிந்துகொள்ளவுமான ஒரு தனி முயற்சி.

இதில் இணைய விருப்பமுள்ளவர்கள் இந்த சுட்டியின் மூலம் (அ) kelirrapp@gmail.com (அ)வாட்ஸ்ப்பின் மூலம் +65 820 98765 எனும் எண்ணுக்கு தகவல்களை அனுப்பவும்.