20 ஏப்ரல் | எதிர்காலத் தொழில்நுட்பத்தில் தமிழ் |அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக முன்னாள் மாணவர்கள் சங்கம்

0
708

20 Apr 2019
6.00 pm to 9.00 pm

UPTLC Auditorium
Annamalai University Alumni Association (SG Chapter)

In this programme, students will discuss topics and themes covered in Annamalai University Alumni Association’s Tamil in Future Technology, with a guest speaker.

Students will prepare and present a paper to the selection committee, where they will be judged on the quality of content, richness of the Tamil language and communication abilities.

Prizes await winners for participants from the Secondary and Tertiary levels.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here